alexiaai (alexiaai) wrote in diru_graphics,
alexiaai
alexiaai
diru_graphics

graphics

IKON:
[05] Drama
- Hanazakari no Kimitachi e : Oguri Shun, Shirota Yu, Yamaoto Yusuke, Ikuta Toma
[03] Matsuda Shota
[10] Toshimasa Hara
[06] Acid Balck Cherry
[06] News


HEADER PROFILE:
[650X400] Ikuta Toma, Kamenashi Kazuya
[650X300] Mizushima Hiro, Hayami Mokomichi

FO BANNERS:
[04] Ryo x Yamapi

WALLPAPER:
[02] Matsuda Shota
[03] News

REST - Drama: Last Friends, Kyo from Dir en grey, The Gazette


Follow mefucker_graphics
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 0 comments